Умови вступу

До спортивної школи приймаються всі ДІТИ, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до спортивної школи здійснюються на підставі:

  1. Заяви батьків або осіб, що їх заміняють;
  2. Медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять;
  3. Копії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду.

Мінімальний вік дитини. що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту, положення про ДЮСШ та визначається Мінсім’ямолодьспортом за погодженням з МОЗ.

Переведення вихованців ДЮСШ відповідно з групи початкової підготовки до групи  базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальній програмі з видів спорту. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються в ДЮСШ у групах  базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої  підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів.

 

Вихованці ДЮСШ мають право на:

— безпечні та нешкідливі умови навчання;

— користування спортивною та оздоровчою базою;

— участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спортивних змаганнях та інших заходах;

— вільне вираження поглядів, переконань, захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

— отримання свідоцтва про закінчення ДЮСШ та особистої картки спортсмена.

 

 Вихованці ДЮСШ зобов’язані:

— удосконалювати та підвищувати свою майстерність;

— виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

— брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, за індивідуальними та календарними планами;

— дотримуватися встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

— інші зобов’язання передбачені чинним законодавством.

 

 Батьки вихованців або особи, що їх заміняють, мають право:

— обирати і бути обраними до батьківського комітету ДЮСШ;

— звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ;

 

Заява на вступ     (скачати)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею в соц. сетях: