Річний план роботи на 2019 рік

Відомості про ДЮСШ м.Вугледара

1. Загальні відомості про заклад:
— Повна назва закладу: «Дитячо-юнацька спортивна школа Вугледарської міської ради Донецької області»
— Адреса: м. Вугледар, вул. Миру 2 а

2. Адміністративний персонал:
— Директор: Сорока Микола Григорович
— Заступник директора: Савчук Тетяна Володимирівна
Загальна кількість працівників: 29 чол.

open

Аналіз роботи ДЮСШ м.Вугледара за 2018 рік

Робота ДЮСШ в 2018 році була спрямована на виконання нормативно-правових документів: Конституції України, законів України: “Про освіту”, “Про середню загальну освіту”, “Про фізичну культуру та спорт”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону праці”, Положення про дитячо – юнацьку спортивну школу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 993(із змінами №549 від 24.07.2013; №601 від 19.08.2015; №248 від 30.03.2016р.), а також розпорядженнями та рішеннями органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, власного Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору між адміністрацією школи та трудовим колективом.

open

Спортивна база ДЮСШ м.Вугледара:

1. Майданчик із синтетичним покриттям 3200м2
2. Спортивний зал № 1 291.1м2
3. Спортивний зал № 2 269,3 м2
4. Борцовський зал № 1 174.2 м2
5. Боксерський зал № 2 214.1 м2
6. Зал з тренажерним обладнанням
7. Спортивний майданчик із синтетичним покриттям 370м2
8. Спортивна площадка з тренажерним обладнанням
9. Плавальний басейн 72 м2
10. Спортивний зал з важкої атлетики 78 м2

 

Створення належних, безпечних умов праці

Одним з пріоритетних напрямків діяльності школи є створення належних, безпечних умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці. Велику увагу школа приділяє роботі з охорони праці та безпеці життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

open

Організація навчально-тренувального та виховного процесу

У звітному році робота ДЮСШ проводилася за річним планом роботи, згідно з тарифікацією. Відповідно кожному етапу підготовки вихованців навчально-тренувальна робота базувалась на основі навчальних програм з боксу, важкої атлетики, греко-римської боротьби, легкої атлетики, футболу, які рекомендовані Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту та Федераціями з видів спорту, навчальні плани, які відповідають навчальним програмам, меті та завданням розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцненню здоров’я дітей і підлітків засобами фізичної культури та спорту, розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, участі вихованців школи у змаганнях різного рангу.

open

Зарахування вихованців на черговий рік навчання

проводиться при засвоєнні теоретичного та практичного матеріалу, навчальних планів з видів спорту, результатів виступів у змаганнях, тестуваннях з загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки та виконанні розрядних вимог.

open

Тренерська рада школи – одна з основних форм методичної роботи.

Протягом року у ДЮСШ м.Вугледара проводилися наради при директорі, було проведено 4 засідання тренерської ради, де обговорювалися такі питання:
— підсумки роботи школи, завдання на новий навчальний рік;
— аналіз та затвердження навчальних планів;
— затвердження тарифікації;
— питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
— профілактика дитячого травматизму;
— ведення обов’язкової документації тренерами-викладачами;
— трудова дисципліна тренерів-викладачів;
— підготовка та участь вихованців у змаганнях різного рівню;
— перевірка особистих справ вихованців школи всіх відділень;
— проведення медичного огляду вихованців школи у І та ІІ півріччі;
— оздоровлення та продовження навчально-тренувального процесу влітку;
— висунення кандидатур на нагородження стипендіями: Вугледарської міської ради „Кращий спортсмен 2017 року”.
— проведення контрольно-перехідних іспитів.

 

Методична робота в школі

Методична робота в школі — це систематична колективна та індивідуальна діяльність всіх учасників навчально-тренувального процесу, спрямована на вдосконалення кваліфікації тренерів та підвищення результативності вихованців.

Головною метою методичної роботи є надання реальної допомоги тренерам-викладачам та активізація творчого потенціалу кожного тренера та вихованця. Зростанню професійного рівня тренерів-викладачів, творчої ініціативи, самовдосконаленню, самоствердженню та підвищенню продуктивності діяльності сприяє атестація тренерів-викладачів.

 

Виховна робота в школі

Виховна робота в школі здійснювалась відповідно до нормативних документів про освіту та виховання, річного плану закладу. Свою роботу кожен тренер планує відповідно до річного плану, плану заходів. Структура плану роботи тренерів-викладачів містить такі напрямки: „Здоров’я”, „Тренування”, „Дозвілля”, ”Робота з батьками”.

Основними напрямками виховної роботи в школі є: правове, патріотичне, національне, фізично-естетичне, морально-етичне, екологічне. Значна увага приділяється профілактичній роботі запобігання злочинності, правопорушень, запобігання всіх видів дитячого травматизму.

open

Участь у змаганнях різного рангу

Вихованці школи упродовж року брали участь у 128 змаганнях різного рангу, де неодноразово ставали переможцями та призерами. Підготовлено 1 КМС України, 6 вихованців стали членами збірних команд України. В школі здійснюється диференційований підхід до вибору форм і змісту навчання. Реалізується програма пошуку та виявлення обдарованих дітей. Створюються умови для роботи тренерів-викладачів та регулярних занять вихованців фізичною культурою та спортом.

open

Оздоровлення  вихованців

В 2018 році було оздоровлено 120 вихованців. Усі вихованці оздоровлені частково за місцевий бюджетза батьківські кошти.
Оздоровлення вихованців

 

Навчальний рік К-ть вихованців К-ть дітей пільгових категорій охоплених оздоровленням та відпочинком Загальна к-ть дітей охоплених оздоровленням та відпочинком влітку Відсоток  охоплених оздоровленням та відпочинком влітку
2017/2018 444 18 120 27

 

Потребує удосконалення

Але слід зазначити наступне: діяльність ДЮСШ м.Вугледара у минулому навчальному році ще має проблеми, які на даний час не вирішено. Потребує удосконалення робота з батьками, ще недостатньо коштів на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми, відсутні кошти на оздоровлення вихованців, капітальні ремонти спортивних залів та господарських приміщень, немає коштів для капітального ремонту будівлі басейна.

Суттєвими недоліками роботи слід вважати:
— недостатньо нових програм, методичних посібників державною мовою;
— недостатньо коштів для капітального ремонту будівлі басейна;
— недостатньо коштів на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми, ремонту спортивних залів;
— відсутність коштів для організації навчально-тренувальних зборів, спортивно – оздоровчих таборів.

 

Завдання ДЮСШ м.Вугледара на 2019 рік

У 2018/2019 навчальному році колектив ДЮСШ м.Вугледара буде спрямовувати свою роботу на реалізацію державної політики в галузі освіти та спорту відповідно до Конституції України та Законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.
З урахуванням сучасних вимог вважати головним завданням вдосконалення форм і методів навчально-тренувального процесу, спрямованих на підвищення рівня спортивних досягнень і здібностей в обраному виді спорту, здобуття навичок здорового способу життя, колектив ДЮСШ м.Вугледара буде працювати над такими завданнями:

open

 План заходів

open

Термін здачі та затвердження планів,
регламентуючих діяльність ДЮСШ м.Вугледара
1. Річний план роботи школи – до 28.12.19
2. Календарний план спортивно-масових заходів – до 28.12.19
3. Плани заходів – за 10 днів до початку.

 

Додаток 1

Тематика бесід з попередження дитячого травматизму

open

Додаток  3

Заходи по організованому початку 2019/2020 навчального року

 open

Додаток  4

Заходи по організованому закінченню2019/2020 навчального року
open

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДИРЕКТОР:
СОРОКА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

І. Відповідає за:
— реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і його органів на місцях;
— затвердження штатів ДЮСШ та посадових інструкцій працівників;
— своєчасне та якісне перспективне і поточне планування роботи ДЮСШ, виконання планових заходів;
— комплектування ДЮСШ працівниками та вихованцями;
— збереження життя та здоров’я вихованців;
— раціональність добору та розстановки кадрів;
— підвищення кваліфікаційного рівня тренерсько-викладацького складу школи;
— виконання навчальних планів і програм;
— стан навчально-тренувальної, виховної, методичної, оздоровчої, організаційної, агітаційної, фінансово-господарської роботи ДЮСШ;
— дієвість роботи тренерської ради школи , виконання їх рішень;
— створення безпечних, сприятливих умов для навчально-тренувального процесу, дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил пожежної безпеки;
— раціональність використання фінансових коштів;
— затвердження тарифікаційного списку;
— виконання покладених на ДЮСШ завдань;
— результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівлі та іншого майна, переданого в користування та володіння ДЮСШ;
— своєчасну звітність про роботи КДЮСШ;
— стан трудової дисципліни, своєчасний та уважний розгляд скарг та пропозицій працівників ДЮСШ, вихованців, батьків, громадян.

open

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
САВЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

І. Відповідає за:
— ознайомлення працівників з нормативно-правовими документами, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів Державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
— організацію навчально-тренувальної, виховної, методичної, організаційної, спортивно-масової та оздоровчої роботи на відділеннях футболу, боксу, легкої атлетики, важкої атлетики, греко-римської боротьби;
— проведення роботи з удосконалення методики навчально-виховної роботи;
— комплектування навчальних груп, відбір та спортивну орієнтацію вихованців;
— проведення медичного огляду вихованців ДЮСШ;
— підвищення кваліфікації тренерів-викладачів по спорту;
— правильність планування, облік та звітність тренерської діяльності;
— проведення з тренерами-викладачами інструктажів з охорони праці та реєстрацію в журналі відповідно до Типового Положення;
— профілактичну роботу, щодо запобігання дитячого травматизму;
— підготовку документів з тарифікації та навчального навантаження тренерів-викладачів;
— своєчасне подання табелю до бухгалтерії для нарахування заробітної плати на підлеглих йому працівників;
— ведення книги внутрішкільного контролю;
— підготовку матеріалів та проведення роботи з підготовки засідань тренерської ради ДЮСШ.

open

Если вам понравилась статья, поделитесь ею в соц. сетях: